Κιτ ανοιχτής συνομιλίας & ακουστικών

Λέξεις κλειδιά: Bluetooth, Βάση φόρτισης, Ασύρματη φόρτιση