Μαγνητική Βάση Προσκέφαλου για iPad & Tablet

Λέξεις κλειδιά: Bluetooth, Βάση φόρτισης, Ασύρματη φόρτιση